top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות Bosco

ברוכים הבאים  ל-Bosco (אפליקציית Bosco , אתר האינטרנט www.boscoapp.com  ואתר האינטרנט www.boscoapp.co.il  לרבות התוכן הכלול בהם והשירותים המוצעים בהם להלן : "האפליקציה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק מתנאי השימוש המהווים הסכם מחייב בינך לבין אלרטינז בע"מ (, “Bosco” או “אנו”), שהינה בעלת כל הזכויות באפליקציה.

השימוש שלך באפליקציה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

במדיניות פרטיות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע שאתה מספק לנו ואשר מזהה אותך אישית כגון שמך, כתובת דואר-אלקטרוני או פרטי החיוב שלך וכן שמות ילדייך, מינם, תאריך לידתם, כתובתם ובנסיבות מסוימות, המיקום שלך ושלהם, תמונה או נתונים אחרים אשר יכולים להיות מקושרים בצורה סבירה לפרטים אלה על ידי Bosco.

כללי

במהלך שימושך באפליקציה אתה עשוי להידרש למסור לנו מידע לרבות מידע אישי עליך ועל ילדיך וזאת לצורך מתן השירותים באמצעות האפליקציה באופן מיטבי.

Bosco מקנה חשיבות רבה לשמירה על המידע שלך ומודעת ומכבדת את החשיבות שאתה מקנה לפרטיות המידע שלך. מדיניות פרטיות זו באה לסייע לך להבין טוב יותר את הסיבות לאיסוף מידע על ידי Bosco , את האופן שבו Bosco עושה שימוש במידע שלך ואת הדרכים בהם תוכל להגן על פרטיות המידע שלך.

אישור והסכמה

אינך מחויב על פי חוק למסור לנו מידע אישי ואתה מאשר בזאת כי מסירת מידע אישי, בכפוף למדיניות פרטיות זו, נעשית מרצונך ובאישורך. בשימוש באפליקציה אתה מאשר את תנאי מדיניות הפרטיות, ואת האיסוף, העיבוד והשימוש במידע האישי שאנו מבצעים במסגרת מתן השירות באמצעות האפליקציה ובפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות או לכל חלק ממנה, אנא אל תעשה כל שימוש באפליקציה.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ויש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו, במהלך השימוש באפליקציה, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא”ל: privacy@boscoapp.com .

אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: 

info@boscoapp.com

חשבונות משתמשים וגישה לשירותים

עם התקנת אפליקציית Bosco במכשיר הטלפון הנייד שלך תידרש לפתוח חשבון משתמש וזאת על מנת שתוכלל עשות שימוש בשירותי האפליקציה. פתיחת חשבון יכולה להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

מילוי טופס באמצעות האפליקציה ומסירת פרטים לרבות שם , כתובת דוא"ל וסיסמה אשר תאפשר לך לגשת אל חשבונך ולהשתמש באפליקציה.

באמצעות חשבון ה- Facebook שלך, במידה ויש ברשותך חשבון כזה. הקמת חשבון באמצעות חשבון ה-Facebook תתאפשר באמצעות כפתור Connect או Sign-in שאנו עשויים להציג באפליקציה בהקשר זה. אם תעשה כך, תאפשר לנו לקשר את חשבונך באפליקציה אל חשבון ה-Facebook שלך. אם תבחר בחלופה זו תדרש לאשר את הקישור וכן את המידע לרבות מידע אישי שאנו עשויים לאסוף מ-Facebook לרבות שמך, מינך, טווח גילאים, מיקום, איזור זמן וכתובת דוא"ל. תוכל בטל או לשנות חלק מהרשאות המידע בחשבון ה-Facebook המקושר לאפליקציה אולם בכך אתה עלול למנוע מחלק מתכונות האפליקציה שלא לפעול או לפעול באופן שאינו מטיבי.

אתה מאשר לנו לעשות שימוש ולשמור את המידע האישי אודותיך שאספנו באמצעות החיבור לחשבון ה-Facebook שלך, בהתאם למדיניות פרטיות זו, גם במקרה שנחדל מלעשות שימוש בפלטפורמת Facebook או נחדל ל הציע את אפשרות פתיחת החשבון באפליקציה באמצעות חשבון Facebook.

 

באמצעות חשבון ה-Google שלך במידה ויש ברשותך חשבון כזה. הקמת חשבון באמצעות חשבון ה-Google תתאפשר באמצעות כפתור Connect או Sign-in שאנו עשויים להציג באפליקציה בהקשר זה. אם תעשה כך, תאפשר לנו לקשר את חשבונך באפליקציה אל חשבון ה- Google שלך. אם תבחר בחלופה זו תדרש לאשר את הקישור וכן את המידע לרבות מידע אישי שאנו עשויים לאסוף מ- Google לרבות שמך, מינך, טווח גילאים, מיקום, איזור זמן וכתובת דוא"ל. תוכל בטל או לשנות חלק מהרשאות המידע בחשבון ה- Google המקושר לאפליקציה אולם בכך אתה עלול למנוע מחלק מתכונות האפליקציה שלא לפעול או לפעול באופן שאינו מטיבי.

אתה מאשר לנו לעשות שימוש ולשמור את המידע האישי אודותיך שאספנו באמצעות החיבור לחשבון ה- Google שלך, בהתאם למדיניות פרטיות זו, גם במקרה שנחדל מלעשות שימוש בפלטפורמת Google או נחדל ל הציע את אפשרות פתיחת החשבון באפליקציה באמצעות חשבון Facebook.

 

ללא קשר לאופן בו תבחר להקים את חשבונך באפליקציה, תוכל ל בחור למסור לנו מידע אישי נוסף במסגרת הליך פתיחת החשבון ובמהלך השימוש שלך באפליקציה.

אנו עשויים לשלו לך הודעת טקסט למספר הטלפון שמסרת לנו או הודעת דוא"ל לכותבת הדוא"ל שמסרת לנו על מנת לאשר ולאמת את הרשמתך לאפליקציה. אם תבחר שלא לפתוח חשבון באפליקציה, ייתכן ולא תוכל לעשות שימו באפליקציה.

המידע שנאסף

אנו רוצים להבהיר עבורך אילו סוגי המידע אנו אוספים כשנעשה שימוש באפליקציה

Bosco אוספת מידע כדי לספק שירותים טובים יותר לכל המשתמשים שלה. המידע ש- Bosco אוספת, ואופן השימוש במידע זה, תלוי באופן שבו אתה בוחר להשתמש בשירותים שלנו וכיצד אתה מנהל את הגדרות הפרטיות שלך.

המידע שאתה יוצר או מספק לנו:

פרטי חשבון: מידע הנדרש בעת הגדרת שם משתמש שבחרת, כגון שם ומגדר. יש לזכור כי מידע כוזב, שגוי או בלתי מעודכן עלול לפגוע ביכולתה של Bosco לספק לך את השירותים וליצור איתך קשר בעת הצורך. שדות אשר מחויבים לשם השלמת ההגדרה, יצוינו במפורש על ידי Bosco. אם לא תזין את הנתונים הדרושים בשדות אלה, ייתכן שלא תוכל להגדיר שם משתמש); ו/או

מידע שבחרת לשתף עם Bosco: מידע שבחרת לשתף עם Bosco, לרבות שם המשתמש שבחרת להגדיר, דיווחים המשויכים לשם המשתמש שלך, מספר הטלפון שלך, כתובות, מידע אודות ילדיך.

תקשורת שתבחר לבצע באמצעות שירותי Bosco: אם תבחר להשתמש ב- Bosco כדי לתקשר עם משתמשי Bosco אחרים או עם צדדים שלישיים באמצעות שירותי Bosco. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע כאשר אתה מתקשר עם Bosco, לדוגמה, אם אתה שולח בקשה, יוצר קשר עם צוות התמיכה של Bosco או מדווח על הפרת תנאי שירות לצוות הרלוונטי.

מידע מהרשתות החברתיות שלך, אשר אתה בוחר לחבר לחשבון ה-Bosco שלך: תוכל לבחור לחבר את חשבון Bosco לחשבונ/ות הרשתות החברתיות שלך. אם תבחר לעשות זאת, תוכל לבחור לשתף עם Bosco מידע מרשתות חברתיות אלו כמתואר לעיל בסעיף "חשבונות משתמשים וגישה לשירותים".

באפשרותך גם לספק מידע נוסף אשר ישמש להתאמה אישית של השירותים ולשיפור חווית השימוש שלך בשירותים.

 

 

המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותים שלנו

אנו אוספים מידע על הפעילות שלך ועל הפעילות של ילדך (על פי מכשיר הטלפון שלו המקושר לאפליקציה), בו אנו משתמשים כדי לספק לך את השירותים של Bosco, כולל תכונות אשר נועדו להתאים לך אישית את חווית השימוש. פרטי הפעילויות שאנו אוספים עשויים לכלול: טקסטים,תמונות, מיקום, שיחות שימוש ביישומונים וזמן שימוש ועוד.

מטה-נתונים שאנו אוספים (מידע על המכשיר, הדפדפן ושימוש ביישום):

לאחר התקנת היישום, Bosco אוספת מידע אודות השימוש בשירותים ומידע מהמכשיר שבו מותקנת האפליקציה לדוגמה: יצרן המכשיר , סוג המכשיר , זמני פעילות ועוד

 

מדוע Bosco אוספת מידע

Bosco עשויה להשתמש במידע שנאסף או אשר סופק על ידך למטרות הבאות:

לספק את השירותים שלנו

אנו משתמשים במידע שלך כדי לספק את השירותים שלנו. לדוגמה:

לנטר טקסטים בעייתים

לעדכן על כניסה ויציאה ממקומות שמורות

לאתר תמונות לא ראויות

להציג מצב רוח על שיחות

להתריע של שימוש באפליקציות מסוכנות

לתחזק ולשפר את השירותים שלנו

אנו גם משתמשים במידע שלך כדי לוודא שהשירותים שלנו פועלים כראוי, כגון לעקוב אחר הפסקות שירות או כדי לפתור בעיות שדיווחת עליהן. כמו כן אנו משתמשים במידע שלך כדי לשפר את השירותים או לפתח תכונות או שירותים חדשים.

לספק שירותים בהתאמה אישית

אנו משתמשים במידע שנאסף כדי לספק את השירותים ולהתאים אישית את השירותים שלנו עבורך.

אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך תמיכה ו/או טיפול בבקשות ובתלונות.

למדוד ביצועים

אנו משתמשים בנתונים לביצוע ניתוחים ומדידה כדי להבין באיזה אופן נעשה שימוש בשירותים שלנו. לדוגמה, אנו מנתחים נתונים על השימוש שלך בשירותים בכדי לבצע פעילויות כגון שיפור העיצוב של המוצר . אנו גם משתמשים בנתונים לגבי מודעות שצפית בהם או שביצעת בהם אינטראקציה (למשל, לחיצה על) כדי לעזור למפרסמים להבין את הביצועים של הקמפיינים שלהם ולספק להם דוחות אגרגטיבים..

שמירה על קשר איתך

אנו משתמשים במידע שלך גם כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות, הכרזות ומידע נוסף הקשור לשירותים;

אנו עשויים גם להשתמש במידע שלך כדי לנהל סקרים ושאלונים; ואם תיצור קשר עם Bosco, אנו רשאים לשמור תיעוד של בקשתך כדי לסייע בפתרון בעיות שבהן אתה עלול להיתקל.

בכפוף להבעת הסכמה קודמת שלך (במידה והינה נדרשת בהתאם לחוק החל), אנו עשויים גם להשתמש בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך חומרי קידום מכירות ו/או שיווק. אתה יכול לבחור שלא לקבל חומרים כאלה בכל עת על ידי לחיצה על הקישור “ביטול ההרשמה” בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו עשויים לשלוח אליך. בכל מקרה, Bosco לא תשתף את פרטי הקשר שלך עם מפרסם כלשהו, אלא אם הדבר מותר במפורש או מחויב על פי חוק.

הגנה על Bosco, המשתמשים שלנו והציבור ובשל סיבות משפטיות

אנו עשויים גם להשתמש ולעבד את המידע והתוכן שלך, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות למטרות הבאות:

לאכוף את תנאי השימוש או את מדיניות הפרטיות;

כדי ליצור עמך קשר כאשר Bosco סבורה כי יש צורך בכך;

לציית לכל חוק רלוונטי ולסייע לרשויות האכיפה על פי כל דין רלוונטי, כאשר Bosco מאמינה בתום לב ששיתוף פעולה של Bosco עם רשויות אכיפת החוק מחויב על פי חוק או עומד באמות המידה והנהלים החוקיים החלים;

איתור ניצול לרעה ופעילות בלתי חוקית; לאתר ולמנוע תרמית, נטילה שלא כדין, הפרות, גניבת זהות ופעילויות לא חוקיות אחרות ושימוש לרעה בשירותים;

לטפל בכשלים ותקלות;

לצורך פעולה בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין השירותים, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירותים;

לצורך מטרות אשר מפורטות במסגרת מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש;

כדי לשפר את הבטיחות והאמינות של השירותים שלנו. זה כולל גילוי, מניעה והיענות לסיכוני אבטחה, בעיות טכניות העלולות לפגוע ב- Bosco, המשתמשים שלנו או הציבור;

על מנת ליצור מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי;

נבקש את האישור שלך לפני שנשתמש במידע למטרה שאינה מופיעה במדיניות הפרטיות.

שיתוף המידע שלך

מידע המשותף על ידי  Bosco

חברת Bosco אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

Bosco  לא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של Bosco:

לצורך מתן והפעלת השירותים.

אם Bosco מאמינה באופן סביר שאתה הפרת את תנאי השימוש או מבצעת חקירה של הפרה אפשרית של תנאי השימוש, או סבורה כי עשית שימוש לרעה בזכויות שלך להשתמש בשירותים, או עשית מעשה, או חדלת לעשות מעשה ש- Bosco מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. Bosco רשאית לשתף את המידע שלך במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה שעשית;

אם Bosco תידרש, או תאמין באופן סביר כי היא נדרשת על פי דין, לשתף במידע שלך או לגלות אותו;

בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין Bosco, או בינך לבין משתמשים אחרים בקשר לשירותים או ביחס אליהם;

בכל מקרה שבו Bosco סבורה כי שיתוף המידע נחוץ כדי להגן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בביטחון של Bosco, המשתמשים שלנו או הציבור כפי שנדרש או מותר על פי חוק, לרבות כדי למנוע נזק פיזי או נזק לרכוש ממשמש ובא;

לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי מרמה, בסוגיות אבטחה או בעיות טכניות;

אם Bosco תארגן את הפעלת השירותים במסגרת אחרת, או באמצעות מבנה משפטי או גוף אחרים, או אם Bosco תירכש על-ידי גוף אחר, או תמוזג לגוף אחר, או אם Bosco תכנס להליך פשיטת רגל, ובלבד שגופים אלה יסכימו שהוראותיה של מדיניות פרטיות זו יחייבו אותם, לאחר שיובאו בחשבון השינויים המתאימים;

לאסוף, לאחסן, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או שירותי אירוח או באמצעות צד שלישי או צד הקשור או מסונף ל- Bosco, באופן סביר למטרות עסקיות, אשר עשויים להיות ממוקמים באיחוד האירופי ובארה”ב, מדינות אשר עשויות להימצא מחוץ לתחום השיפוט שלך;

מידע אישי עשוי להיות משותף גם עם השותפים המהימנים של Bosco וספקי השירותים שלנו בכדי לעבד אותו עבורנו, בהתאם להנחיות שלנו ובהתאם למדיניות זו וכל אמצעי הסודיות והאבטחה המתאימים. לדוגמה, אנו משתמשים בספקי שירות כדי לעזור לנו עם מתן שירות לקוחות.

שליטה במידע האישי שלך

תוכל תמיד לבדוק ולעדכן מידע מסוים על ידי כניסה להגדרות חשבון המשתמש שלך (כגון הטלפון, הדוא”ל ועוד) באפליקציה.

אם תגלה שהמידע המקושר לחשבון שלך אינו מדויק, מלא או מעודכן, אזי עליך לבצע בו את כל השינויים הנחוצים על מנת לתקנו. עליך לזכור שמידע שקרי, לא מדויק או לא מעודכן עלול למנוע ממך להגדיר שם משתמש ולפגוע ביכולת לספק לך את השירותים.

שליטה בהגדרות הפרטיות

הגדרות הפרטיות ביישום מספקות לך גישה מהירה להגדרות וכלים שמאפשרים לך להגן על המידע שלך ולהחליט כיצד המידע שלך יכול לגרום ל- Bosco לספק לך שירות טוב יותר. לדוגמה, תוכל לשלוט בנראות שלך על המפה ולקבוע את ההעדפות שלך לגבי המודעות שמוצגות לך ב- Bosco.

יש דרכים אחרות לשלוט במידע שנאסף על ידי Bosco, בין אם אתה מחובר לחשבון Bosco ובין אם לאו, כולל הגדרות ברמת המכשיר: ייתכן שבמכשיר שלך קיימותu, אפשרויות שליטה שקובעות איזה מידע נאסוף. לדוגמה, אפשר לשנות את הגדרות המיקום במכשירך.

מחיקת חשבון

אם תרצה למחוק את החשבון שלך, תוכל לשלוח לנו מייל עם בקשה למחיקת החשבון לכתובת info@boscoapp.com  עם קבלת בקשת מחיקה, תשתמש Bosco במאמצים סבירים למחיקת המידע, אולם שים לב כי לא ניתן למחוק מידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלנו. אנו שואפים ליזום את תהליך המחיקה מיד לאחר בקשתך. לאחר שנקבל את הבקשה שלך, לא יעשה עוד שימוש בנתונים שלך להתאמה אישית של החוויה שלך ב -Bosco. לאחר מכן, אנו מתחילים בתהליך ש למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו. התהליך הזה לרוב אורך חודשיים מרגע המחיקה. כמו בכל תהליך מחיקה, דברים כמו תחזוקה שגרתית, הפסקות שירות בלתי צפויות, באגים או תקלות בפרוטוקולים עשויים לגרום לעיכובים ולהארכת מסגרות הזמן שצוינו במדיניות זו. יש לנו מערכות שנועדו לזהות ולפתור בעיות כאלה.

כיצד Bosco שומרת נתונים שהיא אוספת

חלק מסוים מהנתונים אפשר למחוק בכל עת, חלק מהנתונים נמחקים באופן אוטומטי, וחלק אחר נשמר לתקופות ארוכות יותר, אם יש בכך צורך.. סעיף זה מתאר למה אנו שומרים סוגים שונים של נתונים למשך פרקי זמן שונים.

מידע אשר נשמר עד להסרה על ידך - כגון מיקום ‘הבית’, כתובת דוא”ל ומידע אחר הקשור לחשבון. אנו נשמור נתונים אלה בחשבון Bosco שלך ​​עד שתבחר למחוק אותו ו/או לעדכנו.

נתונים שהתוקף שלהם פג אחרי תקופת זמן ספציפית - במקרים מסוימים, אינך צריך למחוק את הנתונים שלך באופן פעיל, שכן אנו שומרים אותם לתקופת זמן שנקבעה מראש על סמך סיבת האיסוף של נתונים אלו..

מידע שנשמר עד שחשבון ה-Bosco שלך נמחק ​​- אנחנו שומרים חלק מהנתונים כל עוד חשבון Bosco שלך קיים, אם הוא עוזר לנו להבין איך משתמשים מקיימים אינטראקציה עם התכונות שלנו ואיך נוכל לשפר את השירותים שלנו. כאשר אתה מוחק את חשבון ה-Bosco שלך, ימחק גם המידע סך כול הדיווחים ששלחת.

מידע שנשמר לתקופות זמן ארוכות למטרות מוגבלות - לפעמים, עקב דרישות עסקיות ומשפטיות אנחנו צריכים לשמור מידע המיועד למטרות ספציפיות לתקופת זמן ארוכה. לדוגמה, כש-Bosco מעבדת עבורך תשלום, נשמור את הנתונים האלה לתקופות ארוכות יותר כפי שנדרש למטרות מיסוי או חשבונאות. הנה כמה סיבות לך שנשמור נתונים לתקופות ארוכות: _ מניעת סיכוני אבטחה, הונאה או ניצול לרעה _ ניהול רשומות כספיות _ ציות לחוקים או תקנות _ הבטחת המשכיות השירותים שלנו * תקשורת ישירה עם Bosco

 

כיצד Bosco משתמשת במידע אגרגטיבי?

Bosco עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי, בצורה אשר אינה מאפשרת את זיהויו של משתמש מסוים, על מנת להפעיל בצורה תקינה את השירותים, לשפר את איכותו של השירותים, לשפר את חווית השימוש שלך, ליצור שירותים ותכונות חדשים, לרבות שירותים בהתאמה אישית, לשנות או לבטל תוכן או שירות קיימים, וכן למטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות (כולל פרסום).

Bosco גם עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי אשר נאסף באמצעות השירותים, בצורה אשר אינה מאפשרת לזהות משתמש מסוים, על-ידי פרסום, הפצה, שידור או העברה אחרת של מידע זה, או העמדתו לרשות משתמשים בשירותים, לספקי השירותים, לשותפים ולכל צד שלישי.

עוגיות

Bosco עשויה להשתמש בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות במסגרת השירותים. עוגיות הן חבילות מידע אשר נשלחות על-ידי השרתים של האתר אל דפדפן האינטרנט שלך, ואז נשלחות בחזרה על-ידי הדפדפן בכל פעם שהדפדפן ניגש לשרתים של האתר.

Bosco עשויה להשתמש בעוגיות למטרות שונות, כגון על מנת לחסוך לך את הצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מתחבר לשירותים, על מנת להקל על השימוש באתר, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך וכן לצורך אבטחת מידע.

יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות מסתיימת ואתה יוצא מהדפדפן שלך. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח במחשב שלך. אם אתה מעוניין לחסום את העוגיות של האתר, אזי עליך להשתמש בכפתור העזרה בדפדפן שלך ולפעול על פי ההנחיות ההכרחיות. עליך לזכור, עם זאת, שאם תנטרל את העוגיות הדבר עלול לסבך ואף למנוע את השימוש שלך באתר או באזורים ובמאפיינים מסוימים שלו.

כלים אנליטיים

Bosco עשויה להשתמש בכלי ניתוח על מנת לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש באפליקציה ("כלים אנליטיים") כגון Google Analytics או Mixpanel . כלים אנליטיים אוספים מידע כגון כמה פעמים משתמש ביקר באפליקציה, אלו פעולות ביצע באפליקציה ובאלו אפליקציות נוספות עשה שימוש בטרם נכנס לאפליקציה. אנו עושים שימוש במידע שנאסף על ידי הכלים האנליטיים על מנת להפעיל  את האפליקציה ולשפר את השירותים המוצעים בה. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות Google Analytics עם מידע אישי מזהה אחר אודותיך. על מנת להגביל ולהתאים את  השימוש שעושים Google Analytics או Mixpanel  במידע שנאסף לגביך בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ומומלץ כי תעיין בהם.

אבטחת מידע

Bosco שמה את אבטחת המידע בראש סדר העדיפויות שלה. שירותי Bosco כוללים תכונות אבטחה חזקות שמגינות באופן מתמשך על המידע שלך. Bosco מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת להבטיח את המידע האישי שלך, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. לדוגמה, אנו מנהלים ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות שלנו. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה למידע אישי ומאפשרים זאת רק לעובדי Bosco, לקבלנים ולסוכנים הזקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים את הגישה הזו כפופים לחובות סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או שנסיים את ההתקשרות עמם.

התובנות שאנו מגבשים משמירה על השירותים שלנו, עוזרות לנו לזהות ולחסום באופן אוטומטי איומי אבטחה מכדי להגיע אליך.

אולם, צעדים אלה אינם מאפשרים לתת ביטחון מוחלט. לכן, על אף ש- Bosco עושה מאמצים מרובים מאוד להגן על המידע האישי שלך, Bosco אינה יכולה לערוב, ולא ניתן לצפות צפייה סבירה, שמאגרי המידע של Bosco יהיו חסינים מפני מעשי עוולה, קלקולים, לכידה או גישה לא חוקיים, או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.

תאימות ושיתוף פעולה עם רגולטורים

אנחנו בוחנים על בסיס קבוע את מדיניות הפרטיות ומקפידים לעבד את המידע שלך לפי התנאים שנקבעו בה.

העברות נתונים

אנחנו מפעילים שרתים ברחבי העולם וייתכן שהמידע יעובד בשרתים מחוץ למדינת המגורים שלך. חוקי הגנת הפרטיות משתנים ממדינה למדינה, ובחלקן ניתנת הגנה נרחבת יותר מאשר באחרות. ללא קשר למיקום עיבוד הנתונים, אנחנו מיישמים את אותן הגנות שמתוארות במדיניות הזו. כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב, אנו יוצרים קשר עם האדם ששלח את התלונה. אם אין בידינו אפשרות להסדיר ישירות מולך תלונה כלשהי הקשורה למסירת הנתונים שלך, אנו פועלים מול רשויות הפיקוח המתאימות, לרבות רשויות מקומיות להגנה על פרטיות.

דרישות אירופאיות

אם חוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי חלים על עיבוד המידע שלך, אנו מספקים את היכולות המתוארות במדיניות זו, כך שתוכל לממש את זכותך לבקש גישה, לעדכן, להסיר, למחוק ולהגביל את עיבוד המידע שלך .

תוכל גם לקבל העתק של נתונים בחשבון ה- Bosco שלך ​​אם ברצונך לגבות אותם או לייצא את המידע שלך לשירות אחר. תוכל להיכנס למרכז השליטה על ידי מעבר אל אתר Bosco, ולאחר מכן לחץ על הגדרות ולאחר מכן בחר באפשרות הורד את ארכיון הנתונים שלך. שים לב שכדי לגשת למרכז השליטה תזדקק לחשבון Bosco עם כתובת דוא”ל חוקית בכדי לקבל את ארכיון הנתונים שלך.

מוקנת לך גם הזכות להתנגד לעיבוד המידע שלך.

אנו מעבדים את המידע שלך למטרות המתוארות במדיניות זו, בהתבסס על העילות המשפטיות הבאות:

בהסכמתך

אנו מבקשים את הסכמתך לעבד את המידע שלך למטרות ספציפיות ויש לך זכות לבטל את הסכמתך בכל עת. תוכל לנהל את ההגדרות שלך בכל עת, ובכלל זה דרך הגדרות הפרטיות בתוך היישום.

עבור אינטרסים לגיטימיים

אנו מעבדים את המידע שלך עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו ושל צדדים שלישיים (כגון שותפים, ובכלל זה מפרסמים, כדי לדווח על סטטיסטיקות שימוש) תוך יישום אמצעי הגנה מתאימים אשר מגנים על הפרטיות שלך. פירוש הדבר שאנו מעבדים את המידע שלך לדברים כגון:

לספק, לשמור ולשפר את השירותים שלנו כדי לענות על הצרכים של המשתמשים שלנו

פיתוח שירותים חדשים ותכונות שימושיות למשתמשים שלנו

הבנת האופן שבו אנשים משתמשים בשירותים שלנו (כולל כיצד הם באים באינטראקציה עם המודעות שלנו) כדי להבטיח ולשפר את הביצועים של השירותים שלנו

התאמה אישית של השירותים שלנו כדי לספק לך חוויית משתמש טובה יותר

שיווק כדי ליידע את המשתמשים על השירותים שלנו

הצגת מודעות כדי לאפשר לשירותים שלנו להיות זמינים בחינם עבור המשתמשים

גילוי, מניעה או התייחסות למעשה מרמה, שימוש לרעה, אבטחה או בעיות טכניות בשירותים שלנו

הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בביטחון של Bosco, המשתמשים שלנו או הציבור כפי שנדרש או מותר על פי חוק

ביצוע מחקר אשר משפר את השירותים שלנו עבור המשתמשים שלנו ומועיל לציבור הרחב

מילוי התחייבויות לשותפים שלנו כמו מפתחים ובעלי זכויות

אכיפת תביעות משפטיות, כולל חקירת הפרות פוטנציאליות של תנאי השימוש החלים

 

כאשר אנו מספקים שירות

אנו מעבדים את הנתונים שלך כדי לספק שירותים שביקשת על פי חוזה (כולל תנאי השימוש שלנו).

כאשר אנו עומדים בהתחייבויות משפטיות

אנו נעבד את הנתונים שלך כאשר תהיה לנו מחויבות משפטית לעשות זאת, לדוגמה, אם אנו מגיבים להליך משפטי.

אם יש לך שאלות, תוכל ליצור קשר עם Bosco ועם המשרד להגנת המידע המנוהל על ידי הממונה על הגנת המידע שלנו, בכתובת: privacy@boscoapp.com. בנוסףֿ, אתה יכול ליצור קשר עם הרשות המקומית להגנה על המידע אם יש לך חששות בדבר הזכויות שלך על פי החוק המקומי.

שינויים במדיניות פרטיות זו

Bosco רשאית לשנות מפעם לפעם את תנאי מדיניות פרטיות זו. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 30 יום לאחר ש- Bosco תפרסם:

הודעת מערכת למשתמשים אודות שינויים במדיניות הפרטיות ; וכן

הודעה בעמוד הבית של האתר או בכל עמוד אינטרנט רלוונטי אחר, המסבירה את השינויים במדיניות הפרטיות לצד השוואה בין הגרסה ה”ישנה” של מדיניות הפרטיות לבין זו ה”חדשה”.

שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר פרסום ראשוני שלהם באתר. אולם, אם Bosco תתקן מדיניות פרטיות זו על מנת להתאים אותה לדרישות חוקיות, התיקון ייכנס לתוקף לאלתר עם פרסומו הראשון, או על פי הנדרש.

אתה מסכים שכל שינויים שייעשו במדיניות פרטיות זו יחייבו אותך. המשך השימוש בשירותים הוא עדות להסכמתך לתנאים שתוקנו. אם אינך מסכים לתנאים ששונו, עליך להימנע מכל שימוש נוסף בשירותים.

עודכן לאחרונה: 5 בספטמבר 2018

bottom of page