top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים  ל-Bosco (אפליקציית Bosco , אתר האינטרנט www.boscoapp.com לרבות התוכן הכלול בהם והשירותים המוצעים בהם להלן : "האפליקציה"). תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש”) מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באפליקציה ומהווים הסכם מחייב בינך לבין אלרטינז בע"מ (, “Bosco” או “אנו”), שהינה בעלת כל הזכויות באפליקציה. לפיכך אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. הוראות תנאי השימוש מופנים ומיועדים לנשים ולגברים כאחד.

בעצם עשיית השימוש באפליקציה הנך מביע הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של Bosco הכלולים בתנאי השימו ומהווים חלק בלתי נפרד מהם. אם הנך קטין מתחת לגיל 18, אנא עיין בתנאי השימוש ביחד עם הורה או אופטרופוס על מנת שתוכל לתת הסכמתך ולקבל את תנאי השימוש.

 

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לחלק כלשהו מהם, אנא המנע מלעשות שימוש כלשהו באפליקציה.

מהות האפליקציה

מטרת האפליקציה היא להוות כלי המסייע להורים המעוניינים להיות מעורבים יותר בכל הקשור לפעילות ילדיהם בטלפון הנייד ובסביבתם.

כאמור לעיל, האפליקציה כוללת את אפליקציית Bosco  המורכבת משתי אפליקציות לטלפונים ניידים: אפליקציית ההורה המותקנת על המכשיר המיועד לקבל את המידע וההתראות ("אפליקציית ההורה") ואפליקציית הילד המותקנת על המכשיר המפוקח ("אפליקציית הילד").

האפליקציה מאפשר שירות  פיקוח וניטור של פעילות ילדכם בטלפון הנייד שלו תוך ניתוח דפוסי התנהגות דיגיטליים ואמיתיים של ילדכם ודיווח ושליחת התרעות לאפליקציית ההורה. המערכת הינה מערכת "לומדת" ומספקת דיוחים והתרעות בנוגע לדפוסים הייחודיים לכל ילד.

בעשותם שימוש באפליקציה והקמת חשבון משתמש באפליקציה אתם נותנים הרשאה לעקוב ולנטר את פעילות ילדכם תוך שאתם מספקים למערכת את שם הילד ומידע אישי נוסף לרבות מין הילד ותאריך לידה.

לאחר התקנת אפליקציית הילד תוכלו לאשר לנו לאסוף מידע משירותים נוספים המותקנים על מכשיר הטלפון של ילדכם כגון Facebook ו-Instagram . בוסקו תאסוף את המידע ותשלח לכם התרעות בנוגע לפעילות של ילדכם.

זוהי אחריותכם הבלעדית להודיע לילדכם על פתיחת חשבון ושימוש באפליקציה  ועל כך שמכשיר הטלפון של ילדכם ינוטר על ידי האפליקציה.

בהתקנת האפליקציה ובמסירת מידע אישי על ילדכם אתם מאשרים לנו כי אתם האפוטרופוסים החוקיים של הילד לגבי מסרתם את המידע האישי ושאין עליכם כל הגבלה או מניעה מלמסור מידע כאמור אודות אותו ילד. כמו כן אתם מאשרים כי כל המידע שנמסר על ידכם הוא נכון ומדוייק.

השימוש באפליקציה

Bosco מעניקה לך בזאת רישיון חינם, לא בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, בלא זכות לתת רישיונות משנה ובר-ביטול, להשתמש באפליקציה למטרות לא מסחריות, בכפוף לתנאים אלה.

השימוש בשירות

השימוש באפליקציה הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש באפליקציה לצרכים מסחריים. למשל, אין: (i) להציע לצדדים שלישיים שירות משלך שעושה שימוש באפליקציה; (ii) למכור שנית את האפליקציה; (iii) להציע להשכיר או להחכיר את האפליקציה; או (iv) להעמיד את האפליקציה לרשות הציבור או לשלבו בשירות משלך, והכל - ללא הסכמה מראש ובכתב של Bosco  .למען הסר ספק, הדוגמאות הנזכרות לעיל הנן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים באפליקציה.

אין להעתיק, להדפיס, לשמור או לעשות כל שימוש אחר במידע מהאפליקציה או מבסיס הנתונים שלה. סעיף זה אינו מגביל את השימוש בבסיס הנתונים על ידי האפליקציה כפי שיועד ואת השימוש בשירות לצרכים פרטיים ואישיים.

בזמן השימוש בשירות או באתר, חל איסור לעסוק בגירוד מידע, בכריית מידע, באיסוף תמונות מסך, באגרגציה של מידע ובמפתוח מידע. אתה מסכים לא לעשות שימוש ברובוטים, בתוכנות סריקה, בתוכנות איסוף נתונים או בכל אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לבסיס הנתונים של האתר או השירות לכל מטרה ללא אישור מפורש, בראש ובכתב מ Bosco

אין להשתמש בתוכנה בכל דרך שאינה מותרת בהתאם לתנאים אלו באופן מפורש.

הגבלות על שימוש

Bosco מגבילה דרכי התנהלות מסוימות באפליקציה. אנא קרא את ההגבלות הבאות בעיון. אי-ציות להגבלות המפורטות להלן עשוי לגרור סיום של הגישה שלך לאפליקציה על פי שיקול דעתה הבלעדי של Bosco ועשוי לחשוף אותך לאחריות משפטית ו/או פלילית. אינך רשאי, בין אם בעצמך ובין אם על ידי מי מטעמך: (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לבצע פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את כל או חלק מהתכנים הנמצאים בשירות ו/או באתר; (ii) לעשות שימוש כלשהו בתכנים בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום סביב התוכן (למשל – מסגור תוכן (frame) או קישור (linking) מתוך הטקסט), לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של Bosco , א ו (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר ו/או בשירות, לרבות זכות יוצרים או כל זכות חוקית אחרת של אחרים, או לקצור או לאסוף מידע מזהה אודות מבקרים או משתמשים בשירות ו/או באתר ללא קבלת הסכמתם המפורשת, לרבות על-ידי שימוש ב”רובוט”, “עכביש” (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות כל התקן ידני או אוטומטי או תהליך המאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או לכרות נתונים; (v) להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או להפר בכל דרך אחרת את הזכויות החוקיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים של אחרים, וזכויות קניין רוחני אחרות; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירות ו/או לאתר, כל וירוס מחשב, “תולעת”, “סוס טרויאני”, “פצצת זמן” (time bomb), באג רשת (web bug), רוגלה, או כל קוד, קובץ או תוכנית אחרים אשר עלולים או נועדו להסב נזק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב או קובץ מחשב אחר שהינם, או עשויים להיות, מזיקים, משבשים או פולשניים; (vii) להפריע או לשבש את פעילותו של השירות ו/או האתר, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את השירות ו/או האתר או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או הוראה כלשהי של שרתים או רשתות מסוג זה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל שימוש או גישה לתכנים ו/או לשירות ו/או לאתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור שיקוף (mirror) של כל חלק של השירות ו/או האתר ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב של Bosco או (x) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר קיימים בשירות ו/או באתר; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות ו/או מהאתר ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מ- Bosco, ו (xii) להעביר או להמחות את לצד שלישי כלשהו, הסיסמא אפילו באופן זמני, את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך; (xiii)להשתמש בשירות ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירות ו/או בתכנים ו/או למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מ- Bosco; או (xv) להפר או לפגוע באיזה מתנאים אלו.

הפסקת השימוש בשירות

אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך באפליקציה בכל עת ומכל סיבה ואינך מחויב להודיע על כך ל- Bosco. למידע נוסף בעניין מחיקת המידע האישי אודותיך, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.  Bosco שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתך לאפליקציה ולהפסיק את שימושך בו בכל עת ומכל סיבה ש-Bosco תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מדיניות תשלומים והחזר כספי 

בוסקו מציעה מספר מסלולי תשלום עבור שירותיה. בוסקו רשאית לשנות את המסלולים, תקופתם ועלותם בכל עת. ניתן לרכוש מנוי באתר החברה או דרך חנות האפליציות או דרך שותפים של בוסקו. מדיניות התשלומים ומדיניות החזר כספי במקרה של ביטול הינה בהתאם לערוץ בו רכשת את המנוי ועלולה להשתנות מעת לעת. 

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ואלו הנוגעות לאפליקציה ולבסיס הנתונים של האפליקציה, ובכלל זה - זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים – הינם בבעלותה הבלעדית של Bosco או של איזה מהתאגידים הקשורים אליה, או ש- Bosco הינה בעלת הרשיון הבלעדי בהם. השירות מוגן, בין השאר, על ידי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, ועל ידי כל הוראות זכויות יוצרים אחרות הקבועות בכל דין, בישראל ובחו”ל.

השם “Bosco”, הלוגו של Bosco וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות אחרים הינם רכושה של Bosco או של החברות הקשורות אליה, ואין לך כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שהיא שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב של Bosco.

Bosco רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. אתה מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל. מבלי לפגוע בזכויותיה Bosco על פי תנאים אלו או לפי הוראת כל דין חל, הנך מודע לכך כי כל ניסיון להפר הוראה זו, או כל הפרה בפועל, תביא לסיום כל זכויותיך לפי התנאים הללו. במידה ותעקוף אמצעים שננקטו על ידי Bosco לשם הגנה על השירות משימוש בלתי מורשה, עליך להפסיק לאלתר כל שימוש בשירות, ואתה מתחייב לעשות כך.

קישורים ותוכן של צד שלישי

במהלך השימוש באפליקציה אתה עשוי להיות מקושר, לקבל גישה אל או לעשות שימוש בתוכן המסופק על ידי צד שלישי אשר אינו שייך או בבעלות Bosco.

אם הינך עושה שימוש כל שהוא או ניגש אל מקורות תוכן המסופקים על ידי צד שלישי כאמור, הינך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הפרטניים של אותו צד שלישי בטרם תעשה כל שימוש כאמור.

Bosco אינה ולא תהיה אחראית לשימוש שאתה עשוי לעשות בתוכן ו/או במקורות התוכן של צדדים שלישיים כאמור לעיל. אין לראות בעובדה שהאפליקציה עשויה לקשר אותך אל מקורות תוכן של צדדים שלישיים כדי ללמוד על מצג כלשהו שBosco מציגה בקשר עם זכויות קניין רוחני, תוכן, אמינות או דיוק, שימושיות או בטיחות לגבי אותם צדדים שלישיים.

Bosco אינה מאשרת, תומכת או ממליצה על כל תוכן שיווקי או פרסומי אשר עשוי להיות מקודם על ידי צדדים שלישיים.

אתה הנך אחראי לכל התקשרות בינך לבין אותם צדדים שלישיים ומשחרר את Bosco מכל אחריות וחבות בקשר עם התקשרותך עם צדדים שלישיים כאמור.

הפרה ושיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את Bosco ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים המציגים פרסומות בשירות, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד או אחריות שנובעים מהפרתך את התנאים הללו. לאור העובדה כי השירות ניתן לך בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שייגרמו ל-Bosco, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה, כתוצאה מהפרתך את התנאים הללו, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

פרטיות

Bosco מכבדת את פרטיותך בעת השימוש שלך בתוכנה ובשירות. מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו הנוגעת לאפליקציה  זמינה בכל עת והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מאחר שמדיניות הפרטיות עלולה להשתנות מידי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

שינויים באפליקציה

Bosco רשאית להתאים, לעבד או לשנות את האפליקציה, מאפייניה, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף והזמינות של התכנים בה וכל היבט אחר הקשור לאפליקציה, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחויבת ליתן לך הודעה מוקדמת אודות כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כנגד Bosco בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.

הפסקת השירות

Bosco רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות באפליקציה, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים בתנאים אלה

Bosco רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותייים, תפורסם על-כך הודעה בגרסה האפליקציה העדכנית, כמו גם בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אתה אינך מסכים אם התנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בתוכנה.

 

הגבלת חבות ואחריות

Bosco מספקת את האפליקציה לרבות השירות והתכנים הכלולים בה לשימוש “כמות שהוא” (“AS IS”) ו”בכפוף לזמינות” (“AS AVAILABLE”). לא ניתן להתאים אותם אישית על מנת למלא את הצרכים של כל אחד מהמשתמשים. אנו מסירים כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לסחירות, ולהתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, איכות, אי-הפרה, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, , Bosco אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בנוגע לסוג התוכן והמידע אשר עשוי להיות מנוטר על ידה ו/או הכלול התרעות הנשלחות לאפליקציית ההורה או לגבי יכולתה של המערכת לנטר כל סוג של מידע או תוכן כאמור.

אם הינך חושש או מודאג מתוכן או מידע הנוגעים לפעילות ילדך בטלפון הנייד שלו או בנוגע לכל מידע שאתה עשוי לקבל באמצעות האפליקציה  או אם איתרת או התעורר אצלך חשד לקיומה של פעילות פלילית או פעילות המהווה סכנה או איום לאדם כל שהוא, אתה נושא באחריות הבלעדית לדווח על כך למשטרה או לכל רשות מתאימה אחרת, לפי העניין.

 השימוש באפליקציה אינו מהווה בשום צורה ואופן, תחליף לחובותיך לרבות חובותיך המשפטיות, לדאוג ולהגן על שלומם, בריאותם ורווחתם של הילדים עבורם אתה משמש אפוטרופוס חוקי.

Bosco לא תהיה אחראית לתוצאה כלשהי של הסתמכות על מידע או קבלת החלטות על ידך אשר נעשו בהסתמך על מידע שקיבלת באמצעות האפליקציה.

Bosco עושה כל מאמץ כדי לספק לך שירות מספק באיכות גבוהה. אולם, איננו ערבים לכך שהשירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות, או שהוא יהיה זמין באופן תמידי או נקי לחלוטין מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי Bosco, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים, ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם ב-Bosco או בספקים שלה.

Bosco ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה והסוכנים שלה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש בשירות או קשורה בו או בחוסר יכולת להשתמש בשירות או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של השירות, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך בשירות, מחיקתו חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. בכל מקרה, הפתרון היחיד שלך יוגבל לתיקון טעויות או כשלים כאמור לעיל, וזאת בהתאם לנסיבות הרלוונטיות.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאים אלה, תוכנה והשירות הוא הדין הישראלי בלבד, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הנובעים מתנאים אלה, התוכנה ו/או השירות, הקשורים אליהם או המתייחסים אליהם, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

התיישנות

אם תרצה לתבוע את Bosco בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהתוכנה או מהשירות או הקשורה אליהם, עליך לעשות זאת בתוך שנה אחת (1) מיום שנודעה לך עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תביא תחסום את זכות התביעה שלך וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידך על זכות זו.

תנאים ממצים

תנאים אלה, יחד עם כללי מדיניות הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בינך לבין Bosco בקשר לאפליקציה.

העדר יחסים משפטיים

תנאים אלה ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון בין הצדדים למסמך זה.

צור קשר

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לשירות, באמצעות הפרטים המופיעים בתפריט “אודות” (“About”) שבתוכנה או באמצעות כתובת האימייל . אנו נעשה את מרב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: 5 בינואר 2021

bottom of page